įręžti

įręžti
įrę́žti vksm. Ji̇̀s váikščiojo sprándą įrę́žęs.

.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • įrėžti — 1 įrėžti 1. tr. R293,344, Sut, K, Š, DŽ įpjauti, įbrėžti: Įrėžiau į skūrą negerai J. Žievė peiliu įrėžtà DŽ1. Į kailio kampiuką įrėžia, jei pametei [žymę] – ir prapuolė kailiukas Grz. | refl.: Tarp jo antakių įsirėžė statmena raukšlė rš. ║ refl …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įręžti — įręžti, įrę̃žti, ia, į̃ręžė 1. tr. įtempti, atstatyti: Arklys, nugarą ištiesęs, krūtinę įręžęs, šoko su vežimu pakalniui Blv. | refl. tr.: Ans, sprandą įsiręžęs, pryš mane krokt [ėmė] MitI78. Ponas, įsiręžęs pilvą, žiūri, ant ežios atsistojęs Žem …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įrėžti — vksm. Šakà įrėžė mán véidą, į véidą …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • įrėžtinis — įrėžtìnis, ė adj. (2) įrėžtasis: Dirbami taip pat ir įvairių daiktų paveikslai – įrėžtiniai, iškilūs ar įlenktiniai rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įpjauti — 1. tr., intr. SD439, R115, K peiliu įrėžti: Inpjauk kiek pagalį, ir nulauši Ds. Tarnas ... inpjovė savo rankos pirštan ir savo krauju patepė BsPII302. Neįpjauk man rankos Š. Inpjauta buvo, al[e] išgijo, tik rantas liko Šlčn. Rumbas, anpjauta buvo …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aprėžti — 1 aprėžti tr., aprė̃žti, ia, àprėžė 1. Š apipjauti, apkirpti: Atskrabas aprėžk dėl naginių vaikams J. Kūdikius aprėžti (jiems drobę sukirpti) N. | refl. J. 2. kuo aštriu apibrėžti, įpjauti aplink: Peiliu aprėžia aplink mano galvą ir ėmęs skūrą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atrėžti — 1 atrėžti 1. tr. R38, N, Š, DŽ atpjauti, atkirpti dalį iš didesnio gabalo: Atrėžk drobės, tai pasiūsiu marškinius Nč. Prasta medžiaga, bet kai jau buvo atrėžta, turėjau imt Srv. Atrėžk man aršiną gelumbės Rk. Atrėžė stuomenuką LTR(Ldvn). Atrėžęs… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atręžti — 1. tr. atversti atgal, atlošti: Atręžė aukštynieką, net šonakauliai anlinko Prng. Vėžius gaudant reik imti už nugaros: vėžys neatręža antraip kojų – kybaruoja, bet atręžti negal Ggr. Galvą laikyti daug neatręžus į aukštą brš. | refl.: Lepečkojo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • brikstelėti — brìkstelėti, ėja ( i), ėjo 1. tr. su peiliu, skustuvu kiek įrėžti: Brìkstelėk peiliu ir nupjausi siūlą Ds. 2. intr. kiek suduoti, kirstelėti: Brìkstelėk dar ir sarčiukui Ds …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gvintrėžis — ×gvintrėžis sm. LL45 prietaisas gvintams įrėžti, daryti, sriegpjovė …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”